• Reguliere geneeskunde
  • Integrale geneeskunde
  • Luchtvaartgeneeskunde
  • Dans- en Muziekgeneeskunde
  • Reizigers geneeskunde

Welkom

DEZE WEBSITE IS ONDER RECONSTRUCTIE EN BEVAT IN DE LAY-OUT NOG ENKELE STORENDE ONVOLKOMENHEDEN.

EXCUSES: ER WORDT AAN GEWERKT. 

 

 

 

 

De zelfstandige behandelpraktijk Meijer is een vrijgevestigde artsenpraktijk waarin reguliere geneeskunde wordt gecombineerd met integrale geneeskunde.

De in de praktijk toegepaste integrale geneeswijzen worden beschreven op de website.
De praktijk bemiddelt bij de toegang tot alle vormen van medisch- specialistische zorg (zie samenwerkingspartners).

Het leveren van kwaliteit,zorg en service hebben een hoge prioriteit, waarbij aandacht en klantvriendelijkeid een belangrijke plaats innemen.
Er is aandacht voor niet medische achtergronden die gerelateerd kunnen zijn aan de klachten. Er is een kort traject tussen onderzoeken en behandelplan.

Werkwijze
Na aanmelding in de praktijk worden uw gegevens genoteerd en wordt er binnen maximaal enkele dagen contact met u opgenomen voor het vast leggen van een afspraak.
Op de dag van aanmelding wordt een brochure toegezonden met informatie.

Planning
Bij de planning wordt altijd gekeken naar urgentie.
Bij een hoge urgentie wordt er-zo nodig- op dezelfde dag nog een afspraak gepland. Er wordt bij de planning rekening gehouden met arbeidstijden en schooltijden.Er zijn ook spreekuren in de avonduren.

Wat houdt een eerste consult in?
De klachten en vragen worden uitvoerig besproken en in kaart gebracht.
Er vindt een lichamelijk onderzoek plaats.

Met uw (schriftelijke) toestemming en een kopie van uw ID worden medisch relevante gegevens opgevraagd bij andere of eerdere behandelaars. Bij de afsluiting van het consult wordt geadviseerd over zonodig aanvullend onderzoek en behandeling.

Dit kan bestaan uit laboratoriumonderzoek, röntgendiagnostiek, CT scan, MRI, echografie of bemiddeling bij doorverwijzing naar medisch specialisten.

De lijnen zijn kort en er is geen sprake van lange wachttijden. Goede communicatie en transparantie zijn voor ons belangrijk.

Er wordt een keuze gemaakt uit reguliere of integrale geneeswijzen.

Soms moet een reguliere behandeling worden gegeven en er zijn situaties dat een natuurlijke behandeling kan.